குடிப்பழக்கம் அவரது தாயை கன்னடம் மாமியின் இடிக்க உதவுகிறது - 2022-03-03 21:50:51

காலம் : 01:01 காட்சிகள் : 16402 சமர்ப்பிக்கப்பட்டது : 2022-03-03 21:50:51
விளக்கம் : இப்போது ரஷ்யாவுக்கு புறப்பட்டு, ஒரு நீண்ட, குளிர்ந்த குளிர்காலத்தில், ஒரு டீனேஜ் மகனும் அவரது தாயும் ம silence னமாக உட்கார்ந்து குடித்துக்கொண்டிருந்தார்கள். சாராயம் அவர்கள் இருவருக்கும் அவர்கள் செய்வது தடை என்பதை மறக்க கன்னடம் மாமியின் உதவுகிறது., 2022-03-03 21:50:51
குறிச்சொற்கள்: கன்னடம் மாமியின்